Hungry Hub จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำร่องช่วยพัฒนาร้านอาหาร SME เข้าสู่ E-Marketplace

4 เมษายน 2562  บริษัท แอปป์เซอรร์เวชั่น จำกัด (Hungry Hub) ได้ร่วมเป็นพันธมิตรลงนามข้อตกลงร่วมมอบสิทธิประโยชยน์ให้แก่สมาชิก สสว. และร่วมออกบูทในงาน…

View More Hungry Hub จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำร่องช่วยพัฒนาร้านอาหาร SME เข้าสู่ E-Marketplace