Hungry Hub ร่วมเข้าเป็นพันธมิตรเครือข่าย ศูนย์รวมข้อมูลผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ SMEs SE

by HH

Hungry Hub ร่วมเข้าเป็นพันธมิตรเครือข่าย ศูนย์รวมข้อมูลผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ SMEs SE เพื่อให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลครบในจุดเดียว Hungry Hub ได้เป็นส่วนหนึ่งของ สตาร์ทอัพ เพื่อนำเสนอข้อมูลของกิจการแก่ นักลงทุนผู้สนใจที่ลงทุนใน สตาร์ทอัพ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดพัฒนา LiVE แพลตฟอร์มเพื่อขยายบริการเป็น “Virtual Pitching Platform” ศูนย์รวมข้อมูลผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ SMEs SE เพื่อให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลครบในจุดเดียว พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรที่ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ

คุณรวี สัจจเทพ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แอปป์เซอร์เวชั่น จำกัด และ คุณสิริศักดิ์ พลสิมมา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตลาด และ ธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท แอปป์เซอร์เวชั่น จำกัด เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว LiVE “Virtual Pitching Platform” เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาภิเษก

LiVE แพลตฟอร์มยังเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมขับเคลื่อน startup ecosystem ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนสอดคล้องนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้วิสาหกิจเริ่มต้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเติบโตอย่างมั่นคงอาทิ Startup Thailand สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA) สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรที่ทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการและผู้ลงทุน ผ่านการจัดอบรม และสัมมนา และสื่อความรู้ต่างๆ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยในเฟสถัดไปจะเพิ่มในส่วนของ Bloggerการให้ความรู้การลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ Webboard เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนในสตาร์ทอัพ พร้อมเชื่อมโยงการสนับสนุนไปยังพันธมิตรองค์กรขนาดใหญ่ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการการเปิด Data API เพื่อเชื่อมต่อ เป็นต้น

ทั้งนี้หากผู้ที่สนใจลงทุนใน สตาร์ทอัพสามารถศึกษาข้อมูลทางธุรกิจแต่ละกิจการ ได้ที่ www.live-mkt.com e-mail: [email protected] www.facebook.com/LiVE.Platform.SET 

Related Articles

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อนำเสนอคอนเทนต์และโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราต่อไป เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ยอมรับ เรียนรู้เพิ่มเติม