Hungry-Hub-2020-Cover

Hungry Hub 2020 ปีนี้เราทำอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง

หลังจากที่ทุกคนทราบกันอย่างดีว่า Hungry Hub คือแพลตฟอร์มที่ให้บริการจองร้านอาหารออนไลน์ และต่อมาเราได้ปรับ Business Model เป็นรูปแบบของการเปลี่ยนเมนู A-la-Carte ให้เป็นเมนูบุฟเฟ่ต์ที่มี…

View More Hungry Hub 2020 ปีนี้เราทำอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง