อาหารเหลือทิ้ง ปัญหายิ่งใหญ่ระดับโลก!

มารยาทบนโต๊ะอาหารบางทีก็เป็นเรื่องอ่อนไหวและกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันไปใหญ่โต เราอาจนึกไม่ถึงว่าอาหารเหลือทิ้งแค่คำเล็กๆ นี้จะกลายเป็นปัญหายิ่งใหญ่ระดับโลก อย่างเรื่องมลพิษและโลกร้อนที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างเช่นทุกวันนี้ไปได้อย่างไร

View More อาหารเหลือทิ้ง ปัญหายิ่งใหญ่ระดับโลก!